Tổ chức sự kiện

 

4

Lập kế hoạch truyền thông cho các thương hiệu, doanh nghiệp trên các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình Tư vấn chiến lược truyền thông, booking media. Quảng cáo báo chí. Xây dựng chiến lược quảng cáo, thiết lập những thông tin, lựa chọn phương tiện, loại hình báo chí phù hợp...

Lập kế hoạch truyền thông cho các thương hiệu, doanh nghiệp trên các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình

Tư vấn chiến lược truyền thông, booking media.

Quảng cáo báo chí. Xây dựng chiến lược quảng cáo, thiết lập những thông tin, lựa chọn phương tiện, loại hình báo chí phù hợp với sản phẩm và yêu cầu quảng bá của khách hàng.

Đưa tin hỗ trợ trên các phương tiện truyền thông để quảng bá thương hiệu doanh nghiệp...

сайтсайт
Программа для взлома одноклассников Odnolom.ru