Sản xuất chương trình truyền hình

5

Sản xuất các chương trình truyền hình với nhiều thể loại, phát sóng theo từng chương trình hoặc theo năm tùy theo nhu cầu cụ thể của quý khách hàng. Quảng cáo trên truyền hình & Tư vấn các chương trình phù hợp với đối tượng quảng cáo từ những tiết mục đặc biệt của truyền hình. Sản xuất và tổ chức...

Xem tiếp...

Tổ chức sự kiện

4

Lập kế hoạch truyền thông cho các thương hiệu, doanh nghiệp trên các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình Tư vấn chiến lược truyền thông, booking media. Quảng cáo báo chí. Xây dựng chiến lược quảng cáo, thiết lập những thông tin, lựa chọn phương tiện, loại hình báo chí phù hợp...

Xem tiếp...

Dịch vụ sản xuất phim quảng cáo

2

Sản xuất, quay phim TVC quảng cáo Sản xuất phim giới thiệu về doanh nghiệp

Xem tiếp...

Dịch vụ truyền thông

3

Lập kế hoạch truyền thông cho các thương hiệu, doanh nghiệp trên các loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình Tư vấn chiến lược truyền thông, booking media. Quảng cáo báo chí. Xây dựng chiến lược quảng cáo, thiết lập những thông tin, lựa chọn phương tiện, loại hình báo chí phù hợp...

Xem tiếp...

Dịch vụ đào tào và cung cấp MC


Đào tạo MC chuyên nghiệp Dịch vụ cung cấp MC cho nhiều thể loại chương trình: truyền hình, hội nghị, event…

Xem tiếp...